• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Informacje ogólne

Realizację Biuletynu Informacji Publicznej dostępnego przez sieć internetową nakłada na podmioty ustawa z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1271). Wychodząc więc na przeciw Państwa potrzebom uruchomiliśmy usługę umożliwiająca Państwu realizację ustawowego obowiązku. Stworzona przez nas aplikacja e-BIP jest w pełni zgodna z wymogami zawartymi w ustawie, zarówno pod względem zawartości merytorycznej, jak również bezpieczeństwa danych. W przypadku gdy nie posiadają Państwo własnej strony WWW (własnej domeny) oferujemy Państwu usługi hostingowew bardzo atrakcyjnych cenach.

Oprócz pełnej zgodności z przepisami aplikacji e-BIP zapewniamy Państwu:

 • kompleksowe szkolenie wskazanych pracowników w zakresie:
  • obsługi serwisu e-BIP (w szczególności panelu administracyjnego)
  • praktycznej realizacji zasad bezpieczeństwa,
 • łatwe i szybkie umieszczanie i modyfikację informacji w serwisie,
 • automatyczne umieszczanie w serwisie dokumentów przygotowanych wcześniej w formie elektronicznej (na przykład w formacie *.doc - MS Word, lub *.pdf - Acrobat Reader),
 • kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia Państwa serwisu BIP (wprowadzanie danych startowych,aktualizacja serwisu, modyfikacja danych).

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa serwisu BIP

Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa warunki techniczne, jakie musi spełniać infrastruktura techniczna przeznaczona do publikacji BIPw Internecie. Dotyczące tego paragrafy rozpożądzenia stanowią, że:

§ 2

pkt. 11. Moduł bezpieczeństwa - programowe lub sprzętowo-programowe rozwiązanie techniczne pozwalające na odseparowanie informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu od sieci Internet, w sposób uniemożliwiający niekontrolowaną penetrację lub eksplorację tych informacji albo ich zniszczenie lub modyfikację przez osoby nieuprawnione.

§ 18.

Serwer strony głównej Biuletynu oraz serwery podmiotowych stron Biuletynu ochrania się przez moduł bezpieczeństwa.

§ 19.

Informacje zgromadzone w bazie danych strony głównej Biuletynu oraz informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiuje się systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji, nie rzadziej niż raz na dobę.

§ 20.

Oprogramowanie serwera strony głównej Biuletynu oraz serwerów podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające instalację na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczególności spowalniającego obsługę Biuletynu lub uniemożliwiającego taką obsługę.

§ 21.

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej oraz podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, są zobowiązane do posiadania serwera zastępczego.

2. W przypadku awarii serwera strony głównej lub podmiotowej strony Biuletynu serwer, o którym mowa w ust. 1. przejmuje jego funkcje.

§ 22.

W przypadku awarii serwera podmiotowej strony Biuletynu odwiedzający podmiotową stronę Biuletynu jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną. Czas ten nie może być dłuższy niż 24 godziny.

Praktyczna realizacja wymogów rozporządzenia przez firmę f11-net

Realizacja w praktyce wymogów zapisanych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych w zakresie obsługi stron Internetowych BIPprzebiega w sposób następujący:
 • Bezpieczeństwo informacji stanowiących treść opublikowaną w BIP chroniona jest poprzez sprzętowo - programowe narzędzie typu Firewall Server. Niezależnie od tego komunikacja z panelem administracyjnym serwisu e-BIP odbywa się po łączach szyfrowanych
  z wielopoziomowym systemem autoryzacji.
 • Aby zabezpieczyć dane przed bezpowrotną utratą wykonujemy codzienną archiwizację stryktury serwisu oraz bazy danych na zewnętrznych nośnikach elektronicznych.
 • Instalacja na serwerach internetowych oferowanej przez nas aplikacji e-BIP jest w pełni zgodna z założeniami formalnymi oraz technicznymi określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002r
  Nr 67, poz. 619).
 • Niezależnie od tworzenia kopii bezpieczeństwa danych zawartych w serwisie BIP, są one na bieżąco archiwowane na serwerze zapasowym, który jest gotowy do przejęcia zadań serwera podstawowego. Wykorzystanie dwóch serwerów gwarantuje świadczenie usług na poziomie jaki określają wymogi ustawy i rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych.

Szczegółowy opis rozwiązania

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktach prawnych oferowana przez nas aplikacja e-BIP jest stworzona w oparciu o bazę danych typu SQL. Dzięki temu możliwa jest rejestracja chronologii zmian w treści serwisu BIP. Pozwala również zastosować efektywne narzędzia wyszukiwania informacji w serwisie.

Każdemu uprawnionemu użytkownikowi systemu nadawany jest unkalny identyfikator oraz hasło dostępowe. Dzięki temu tworzona jest pełna historia logowania się do systemu oraz dokonywania zmian w treści opublikowanych informacji.

Uprawnienia administratora:

 • zmiana nazw oraz liczby elementów menu
 • tworzenie własnych elementów menu
 • wprowadzanie i edycja informacji przy użyciu wbudowanego edytora
 • łatwe umieszczanie w systemie dokumentów w wersji elektronicznej
 • dostęp do statystyk odwiedzalności strony

Funkcje systemu realizowane automatycznie:

 • zapis informacji o zmianach w dokumentach
 • tworzenie kopii zapasowych baz danych
 • informowanie o nieudanych próbach logowania się

Usługi dla odbiorcy systemu

 • łatwe i szybkie dotarcie do wymaganej informacji,
 • ergonomiczny interfejs z intuicyjnie ułożonym menu zaprojektowanym przez administratora serwisu,
 • przeglądanie historii zmian w dokumentach umieszczonych w serwisie,
 • opis BIP ułatwiający korzystanie z systemu.

Wdrożenie

Prezentowane rozwiązanie umożliwia łatwe i szybkie uruchomienie w pełni zgodnego z ustawą o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1271)
.

Korzystając z naszych usług omija Państwa cały proces uciążliwego tworzenia aplikacji BIP we własnym zakresie a jednocześnie umożliwia zautomatyzowanie działań osoby odpowiedzialnej za treści umieszczane w biuletynie a w szczegolności prowadzenie rejestru zmian. Warto zaznaczyć, że stworzenie własnej aplikacji BIP oprócz czasu wymaga rownież zaawansowanej wiedzy programistycznej.

Nasza oferta zapewnia Państwu minimalizację kosztów związanych ze stworzeniem własnego Biuletynu Informacji Publicznej. Robiąc go we własnym zakresie zmuszeni są Państwo ponieść koszty:

 • oprogramowania systemowego - narzędzi to tworzenia aplikacji internetowych
 • stworzenia samego serwisu
 • wykupienie konta szyfrowanego, lub w przypadku posiadania własnego serwera implementacji na nim protokołów szyfrowania
 • stworzenia narzędzi i opracowania procedur archiwacji danych
 • stworzenie systemu analizy ruchu w serwisie BIP w celu wykrywania i rejestrowania prób włamań
 • stałego monitorowania poprawnego działania serwisu

Są to koszty idące w tysiące złotych, a w dalszej działalności i tak będą Państwo musieli ponosić wydatki na utrzymanie serwisu. Korzystając
z naszej oferty otrzymują Państwo gotowe narzędzie spełniające wymagania ustawy zarówno w zakresie prowadzonych rejestrów zmian, jak i bezpieczeństwa danych, nie ponosząc przy tym dużych kosztów początkowych.

Oferujemy Państwu również usługi dodatkowe polegające na aktualizacji serwisu BIP oraz na utrzymaniu samego serwisu na naszych serwerach. W przypadku gdy nie posiadają Państwo jeszcze własnej domeny wykonamy dla Państwa bezpłatnie taką rejestrację (usługa nie obejmuje opłat na rzecz firmy NASK).

Proponowany przez nas harmonogram działań związanych z uruchomieniem serwisu BIP jest następujący

 • podpisanie umowy
 • uruchomienie przez naszą firmę wersji roboczej serwisu BIP oraz nadanie wstępnych identyfikatorów, haseł i uprawnień osobom odpowiedzialnym za prowadzenie serwisu
 • szkolenie osób prowadzących w serwisie i wprowadzenie informacji do serwisu
 • akceptacja serwisu
 • uruchomienie serwisu we wskazanej przez Państwa domenie (oferujemy również możliwość umieszczenia serwisu w domenie państwanazwa.bip.f11.com.pl)
 • zmiana przez osoby wyznaczone do prowadzenia serwisu haseł dostępu znane tylko tym osobom

Oferujemy także usługę dodatkową w postaci aktualizowania Państwa serwisu BIP. Cena usługi uzależniona jest od ilości i częstotliwości dokonywanych aktualizacji.

Cennik

 • uruchomienie serwisu BIP - 500,00 zł netto (opłata jednorazowa)
 • abonament za korzystanie z serwisu BIP - 195,00 zł netto / m-c

Opłaty opcjonalne

 • uruchomienie serwera wirtualnego i umieszczenie na nim serwisu BIP - 300,00 zł / rok (opłata obejmuje uruchomienie bazy danych oraz serwera do połączeń szyfrowanych)
 • rejestracja nazwy w domenie twojanazwa.bip.f11.com.pl - 50,00 zł netto (opłata jednorazowa)
 • usługa aktualizacji serwisu BIP - zależna od liczby i częstotliwości wprowadzanych zmian, cena ustalana indywidualnie