• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Spis treści
Sieci neuronowe
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony
Sieci Neuronowe


    Od roku 2002 zajmujemy się sieciami neuronowymi i ich wykorzystaniu w procesie akwizycji danych pomiarowych w tym w systemach energetycznych.

    Pierwsze próby były wykonane w trakcie proceu walidacji danych pomiarowych. Użyto wtedy prostych metod opisu komórki neuronowej poprzez zastosowanie funkcji aktywacji jako funkcji liniowej z nasyceniem.

    W późniejszych rozwiązaniach funkcja aktywacji była zmieniana i tak dobierana, żeby uzyskać zakładany z góry cel, jakim było wyeliminowanie błędów w procesie pozyskiwania danych lub braku danych pomiarowych.

test neuron 3