• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nowości w sytemach f11-net

Od początku roku 2012 firma f11-net przystąpiła do wprowadzania nowych rozwiązań informatycznych, 3d
w stworzonym wcześniej własnym framework'u, wykorzystywanym do takich systemów jak TKE, PZC, BIP, e-bok.
Nowe rozwiązania dotyczą zastosowania w aplikacjach nowego systemu CSS3 oraz pełnego wykorzystania technologii AJAX, do komunikacji z operatorem.
 


CSS3

CSS3 - wprowadziliśmy nowe wzornictwo w stworzonym już loginwcześniej framework'u.
CSS 3 jest obecnie szczątkowo obsługiwany przez większość najnowszych przeglądarek (np. opacity w Gecko). Właściwości CSS 3 o implementacji znajdującej się w fazie eksperymentalnej opatrzone są prefiksem odpowiednim dla przeglądarki (np. -moz-border-radius dla Gecko, -webkit-border-radius dla WebKit).

Selektory CSS3 są obsługiwane przez wszystkie główne przeglądarki (silniki). Oczywiście wyjątkiem jest IE, która dopiero od wersji 9, zaimplementowała większość rozwiązań CSS3.
Dlatego do wszystkich naszych aplikacji, opartych o framework stworzony przez nas, zalecamy przeglądarkę Firefox oraz Chrome.


AJAX

AJAX - technologia tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu, w sposób asynchroniczny. Ma to umożliwiać bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w tradycyjnym modelu, w którym każde żądanie nowych danych wiąże się z przesłaniem całej strony HTML.zmienne new

Takie podejście do wymiany informacji pomiędzy użytkownikiem a serwewrem pozwoliło na wprowadzenie elastyczniejszego systemu wyszukiwania informacji w bazach danych.