• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Systemy na zamówienie

 

 

 

Wykonujemy aplikacje i całe systemy informatyczne na indywidualne zamówienie klienta.wykres 2
Oprogramowanie wykonujemy w dowolnym środowisku ( windows, linux, QNX )
wykorzystując języki oprogramowania z dowolnego poziomu, w zależności od wymagań stawianych przez zadanie.
Np. moduł obsługi protokołu ModBus TCP/IP został napisany i uruchomiony w C dla systemy TKE, moduły komunikacyjne z bazami danych takimi jak ORACLE, MySQL, Postgres, Sybase zostały napisane w PHP, oprogramowanie systemów uP w assemblebrze danego mikroprocesora lub C.
System komunikacji pomiędzy danymi w bazie danych a klientem, wyświetlanie w postaci tabelarycznej, wykresów i map synoptycznych został stworzony od podstaw w oparciu o bazę danych MySQL, PHP i Java Script. Obecnie wprowadzamy nowe techniki np typu AJAX, zarówno w komunikacji oraz wyświetlaniu informacji tekstowych jak i graficznych ( wielowarstwowych map synoptycznych w czasie rzeczywistym ).

 Dodatkowo wykonujemy własne oprogramowanie wmapa sarstw komunikacyjnych aplikacji bazodanowych, współpracujących z różnymi, niezależnymi systemami, poprzez tworzenie procesów obsługujących gniazda i zarządzanie nimi, na poziomie systemu oraz w warstwach programów klienckich. Tworzenie aplikacji współbieżnych i wielozadaniowych zarówno systemów lokalnych jak i rozproszonych, własne rozwiązania aplikacji typu klient-serwer, systemów klastrujących i replikacyjnych. Oprogramowanie i moduły programowe demonów pobierania i udostępniania danych dla systemów przesyłających dane w nietypowy sposób (dostęp bezpośredni do warstwy komunikacyjnej systemu).
Zajmujemy się też oprogramowaniem dla systemów mikroprocesorowych opartych o takie mikrkoprocesory i mikrokontrolery jak: Z80, 8051, PIC xxx ...