• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Spis treści
Sieci neuronowe
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony
Sieci Neuronowe


    Od roku 2002 zajmujemy się sieciami neuronowymi i ich wykorzystaniu w procesie akwizycji danych pomiarowych w tym w systemach energetycznych.

    Pierwsze próby były wykonane w trakcie proceu walidacji danych pomiarowych. Użyto wtedy prostych metod opisu komórki neuronowej poprzez zastosowanie funkcji aktywacji jako funkcji liniowej z nasyceniem.

    W późniejszych rozwiązaniach funkcja aktywacji była zmieniana i tak dobierana, żeby uzyskać zakładany z góry cel, jakim było wyeliminowanie błędów w procesie pozyskiwania danych lub braku danych pomiarowych.

test neuron 3
Głownym problemem w pozyskiwaniu danych szybkozmiennych było:

  • wyeliminowanie szumu
  • wyeliminowanie chwilowego braku danej
  • zbyt gwałtowne zmiany
  • dane spoza zakresu wartości zmiennej

W pierwszych rozwiązaniach do rozwiązania powyższych problemów, użyto dość skomplikowanych metod filtrów cyfrowych.


test neuron 1
Wprowadzono na etapie walidacji , dla niektórych sygnałów, struktury sieci neuronowych. Pozwoliło to dość szybko rozwiązać problemy niestabilności źródeł zasilania danymi. test neuron 2