• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
System Bilansowania i Kontroli Eksploatacji  TKE dla elektrownii i elektrociepłowni
phoca thumb l mapa proces
Od 2002 roku firma f11-net współpracuje z Energopomiarem Gliwice nad realizacją projektu o nazwie SYSTEM TKE. 
Zadaniem, jakie zostało postawione przed nami w 2001 roku, było stworzenie całego systemu informatycznego, nie tylko aplikacji, który samodzielnie, bezobsługowo wykonuje następujące operacje:
 • pobiera dane
 • wykonuje obliczenia
 • wyświetla wyniki
Żeby wykonać takie zadanie postanowiono zrealizować je na osobnym serwerze z systemem operacyjnym Linux , jako sprawdzonym, stabilnym systemem operacyjnym do zadań przemysłowych.
Dla celów archiwizacji danych jak i wyników wykorzystano bazę danych MySQL.

Ogólnie system TKE składa się z następujących elementów
 • moduły pobierania danych
 • moduł edycji danych
 • moduł obliczeńsystem schemat
 • moduł wyświetlanisystem schemata
 • moduł archiwizacji


kompleksowych systemów bilansowania i nadzoru eksploatacji

 • System bilansowania i nadzoru eksploatacji z wykorzystaniem metodyki techniczno–ekonomicznej kontroli eksploatacji TKE® dla elektrowni lub elektrociepłowni konwencjonalnych.
 • System bilansowania i nadzoru eksploatacji dla układów parowo-gazowych.
 • System techniczno-ekonomicznej kontroli i oceny efektywności remontów.
 • System symulacji wskaźników techniczno-ekonomicznych – uwzględnienie wpływu zmian wybranych parametrów na wskaźniki i koszty zmienne.
 • System planowania pracy elektrowni i elektrociepłowni – moduły symulacyjne i testowe.
 • System kontroli potrzeb własnych.
 • System bilansowania dla zakładów przemysłowych.
System dostarcza informacji o wielkości, miejscach i przyczynach występowania strat energetycznych pomocnych dla ograniczenia strat i optymalizacji pracy bloków poprzez:
 • systematyczną kontrolę i ocenę stanu technicznego urządzeń energetycznych,
 • poprawność prowadzenia ruchu,
 • planowanie pracy stosownie do obecnej i przewidywanej sytuacji,
 • właściwe zarządzanie produkcją, poprawność prowadzenia ruchu, podejmowanie decyzji odnośnie prowadzenia optymalnej gospodarki remontowej i przedsięwzięć racjonalizacyjnych.
   • Docelowo system umożliwia optymalizację pracy bloków, pomoc w zarządzaniu produkcją i planowaniu pracy.

    Systemy są narzędziem ułatwiającym tworzenie zintegrowanego, nowoczesnego systemu zarządzania procesami wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

    Możliwe jest rozszerzanie zakresu systemu oraz jego aktualizacja w związku z wprowadzaną modernizacją urządzeń i systemów komputerowych przy zachowaniu porównywalności wyników obliczeń. Systemy dedykowane są dla poszczególnych obiektów, z dostosowaniem do ich specyficznych uwarunkowań, z uwzględnieniem istniejącej platformy informatycznej.

    Sposób zbierania danych do obliczeń dostosowuje się do istniejącego lub projektowanego systemu rejestracji i wyposażenia w aparaturę kontrolno-pomiarową. Obliczenia systemu wykonywane są dla poszczególnych urządzeń, grup urządzeń oraz łącznie dla całego obiektu.