• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

najczęściej zadawane pytania

Co to jest domena?

Domena jest elementem sieci internet. Internetowa przestrzeń jest podzielona zarówno pod względem instytucjonalnym jak i ze względu na położenie geograficzne. Domena zawiera informację dotyczącą jej lokalizacji. Innymi słowy domena jest adresem internetowym dzięki, któremu można identyfikować i komunikować się z wybranymi firmami lub osobami.


 Co to jest Domain Name Server (DNS)?

Domain Name Server (serwery nazw lub inaczej DNS) to serwery utrzymujący nazwę domeny i kojarzące ją z fizycznym adresem IP usług i zasobów. Serwery nazw są udostępniane przez każdego usługodawcę oferującego utrzymanie stron internetowych (domen). W celu rejestracji domeny należy podać minimum dwa serwery nazw (DNS) usługodawcy czyli nazwy serwerów oraz ich adresy IP.


Rodzaje i podział domen internetowych

Wyróżniamy podział na dwie grupy domen

globalne:

 • *.com (firmy),
 • *.net (podmioty związane z Siecią),
 • *.org (organizacje i stowarzyszenia),
 • *.info (serwisy informacyjne),
 • *.biz (komercyjne),
 • *.gov (organizacje rządowe w USA),
 • *.mil (wojsko USA),
 • *.edu (placówki edukacyjne w USA),

narodowe, np:

 • *.pl (Polska),
 • *.de (Niemcy),
 • *.us (USA).

Każdy kraj ma przydzielony dwuliterowy skrót.

Istnieją także formy pośrednie, łączące w sobie cechy domeny globalnej i narodowej - nazywamy je domenami funkcjonalnymi (np. *.com.pl). W przypadku domen globalnych istnieje wielu różnych operatorów, którzy rejestrują takie domeny na równych prawach, określając własne warunki. W przypadku domen krajowych zazwyczaj w jednym kraju operatorem jest jeden podmiot - w Polsce organizacją taką jest NASK administrujący większością domen z końcówką .pl.


System registry-registrar

Na początku istnienia systemu domenowego rejestracją każdego typu domeny zajmował się tylko i wyłącznie jeden podmiot. Takie swoiste monopole miały wiele wad - przede wszystkim była nim cena, ale także - uciążliwe procedury rejestracji czy zarządzania. Wraz ze wzrostem popularności Internetu system ten zaczął się zmieniać. Obecnie coraz częstszym modelem jest system registry-registrar. Registry to zazwyczaj operator danego typu domeny czyli instytucja lub organizacja, która administruje pewnym typem domen tzn. posiada prawo rejestracji domen z określonym rozszerzeniem, ustalając dlań warunki techniczne, formalne oraz finansowe. Operatorzy działają w oparciu o akredytację ICANN Przykładowo w Polsce dla większości domen z końcówką .pl operatorem jest NASK. Registrar czyli pełnomocnik to działający w imieniu dysponenta domeny podmiot, który podpisał stosowne porozumienie z operatorem domen i ma prawo prowadzić w imieniu tegoż dysponenta wszelkie działania związane z rejestracją domeny, rozliczeniami z operatorem oraz administracją domeny.

Registry (operator) ustala więc ogólne warunki rejestracji (np. ograniczenia co do dostępności danych nazw), registrar - dokonuje rejestracji domeny na zlecenie dysponenta, czyli podmiotu, który jest lub chce być użytkownikiem domeny - złożył stosowny wniosek i uzyskał potwierdzenie rejestracji domeny na swoją rzecz. Dysponent domeny ma pełną swobodę korzystania z domeny tak długo, aż nie nastąpi wyrejestrowanie domeny lub jej usunięcie (np. wskutek braku zapłaty za kolejny okres abonamentowy). Ponieważ registrarów dla danego typu domen może być wielu - stwarza to warunki konkurencji i polepszania serwisu dla Klientów końcowych.


Dlaczego potrzebna jest taka duża ilość dokumentów typu KRS, NIP, REGON?

Przesłanie dokumentów rejestrowych pozwoli nam oraz NASK na weryfikację zgodności danych przypisanych do domeny internetowej w celu autoryzacji właściciela oraz zminimalizowania sytuacji konfliktowych związanych z podaniem nieprawdziwych danych.


Kto po dokonaniu transferu domeny staje się jej właścicielem?

Właścicielem domeny zawsze jest osoba fizyczna, firma lub jakakolwiek instytucja, która podpisała umowę z NASK na rejestrację domeny internetowej. Przy wykonywaniu transferu abonentem domeny pozostaje ta sama osoba, firma lub instytucja. Tylko abonent domeny może dokonać zmiany abonenta po przez wykonania autoryzowanej dyspozycji.


Jaka jest formalna procedura rezygnacji z dalszego utrzymywania domeny?

Nie ma formalnej procedury rezygnacji z domeny. Domena po prostu wygasa, jeśli nie jest opłacone jej dalsze utrzymywanie. W takim wypadku odnowienie nie jest wykonywane i domena wraca do puli domen wolnych.


O co chodzi dokładnie z wyszukiwarkami?

Wyszukiwarki są to aplikacje ogólnie znane (np. www.google.com, www.onet.pl, www.wp.pl itd.), dzięki którym jesteśmy w stanie odnaleźć domeny internetowe i obejrzeć zawartość stron www. Jeżeli domena wraz ze stroną nie zostanie dodana do wyszukiwarki, nie będzie można jej znaleźć. Usługa ta zapewnia dodanie domeny internetowej do wielu wyszukiwarek co zwiększa możliwość odnalezienia strony www i zapoznania się z jej zawartością.