• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Idea działania elektronicznego biura obsługi klientów (e-bok)

 • System udostępnia użytkownikowi za pośrednictwem przeglądarki WWW informacje rejestrowane przez operatora bezpośrednio
  w systemie oraz importowane z aplikacji wykorzystywanych do prowadzenia rozliczeń z klientami.
 • System udostępnia zgromadzone dane w zależności od uprawnień nadanych użytkownikowi. W systemie przewidziane
  są 3 poziomy uprawnień:
 • Użytkownik – może przeglądać informacje zawarte w jego profilu, może aktualizować wybrane dane osobowe, może realizować zlecenia dotyczące jego konta.
 • Administrator – może modyfikować dane wszystkich użytkowników, może wprowadzać informacje do systemu, może dokonywać importu oraz eksportu danych z systemu, może dodawać nowych użytkowników do systemu.
 • Superadministrator – ma wszystkie uprawnienia administratora a ponadto może usuwać zatwierdzone dane z systemu.
 • Dane prezentowane w systemie mogą być zaimportowane z dowolnej bazy danych.
 • System posiada budowę modułową, dzięki czemu jego rozwój i dostosowanie do specyfiki działania użytkownika jest bardzo łatwe.

Planowane korzyści wynikające z wdrożenia projektu

 • Zarządzanie informacją i procesem komunikacji pozwala efektywnie nawiązać, rozwijać i utrzymać relacje z ludźmi, z którzy korzystają z Państwa usług.
 • Według badań niezależnej grupy analityków Insight Technology Group korzystanie z tego typu narzędzi należących do grupy CRM (zarządzanie kontaktami z klientem) powoduje obniżenie kosztów oraz skrócenie cyklu obsługi klientów.
 • Stworzenie wizerunku instytucji nowoczesnej, dynamicznie działającej, sprawnie zarządzanej, udostępniającej swoim Klientom
  i Partnerom nowoczesne narzędzia komunikacji oraz dbającej o swoich Klientów.
 • Usprawnienie komunikacji pomiędzy firmą a Klientami.
 • Oszczędności finansowe realizowane poprzez obniżenie kosztów i skrócenie czasu potrzebnego na kontakty z Klientami.
 • Natychmiastowy dostęp do szczegółowych informacji dotyczących wybranego klienta lub grupy klientów.
 • Stworzenie repozytorium zawierającego informacje o wszystkich przeprowadzonych transakcjach i wszystkich obsługiwanych klientach.

Wymagania systemowe

 • Klient korzystający z aplikacji e-bok musi posiadać komputer wyposażony w przeglądarkę WWW oraz musi być podłączony do internetu (łącze stale, lub połączenie modemowe).
 • Dysponent aplikacji musi posiadać serwer obsługujący PHP oraz bazę danych MySQL. Istnieje również możliwość umieszczenia bazy danych oraz samej aplikacji na serwerach firmy f11-net. W takim przypadku do obsługi aplikacji wystarczy komputer wyposażony
  w przeglądarkę internetową oraz podłączony do internetu.
 • Kod źródłowy jest niezależny od wykorzystywanej platformy systemowej.

Bezpieczeństwo danych

 • Dane pobierane z bazy danych są przetwarzane w całości po stronie serwera a następnie przesyłane do przeglądarki uruchomionej
  u Klienta.
 • Dostęp do systemu jest zabezpieczony za pomocą procedury identyfikacji użytkownika (aby zalogować się do systemu konieczne jest podanie nazwy użytkownika oraz pasującego do tej nazwy hasła).
 • Wszystkie dane oraz zapytania do systemu przekazywane są w oparciu o bezpieczną transmisję danych wykorzystującą protokół SSL.
 • Cała transmisja pomiędzy systemem a użytkownikami jest szyfrowana.

Zakres funkcjonalny

 • Wprowadzanie i kontrola płatności klientów przez administratora systemu.
 • Sprawdzanie stanu konta oraz terminów płatności przez kllientów.
 • Drukowanie poleceń zapłaty na dostępnych w systemie wzorcowych drukach. Płatność może obejmować całość należności, lub też moze być dowolnie zmieniona.
 • Wysyłanie wiadomości przez klienta do administratora systemu (zgłaszanie awarii, itp).
 • Dodawanie i usuwanie klientów.
 • Zmiana danych klientów.
 • Analiza historii płatności poszczególnych klientów.
 • Zestawienie zaległości finansowych generowane dla poszczególnych klientów oraz zbiorczo.
 • Zestawienie płatności generowane dla poszczególnych klientów oraz zbiorczo.
 • Drukowanie zestawień zaległości finansowych dla poszczególnych klientów.
 • Przesyłanie wiadomości i komunikatów do wybranego użytkownika a także jednocześnie do wszystkich klientów.