spis obiektów


Widok ogólny

 

Brynek  
gm. Tworóg, d. pow. tarnogórski (Brynnek, Brunneck)

Pałac eklektyczny z elementami neobaroku, w otoczeniu parku. Wybudowany w 1829 r. dla księcia Hohenlohe-Ingelfingen. W 1872 r. Rozbudowany (poszerzony o skrzydła).W l.1905-8 po raz kolejny przebudowany przez architekta Karla Grossera z Wrocławia dla Wandy i Hugona Henckel von Donnersmarck (właścicieli Krowiarek). Budowla dwukondygnacjowa, o korpusie flankowanym od frontu przez dwie wieże, zwieńczone cebulastymi hełmami, na osi głównej portyk z tarasem. Dach pałacu mansardowy z lukarnami. Obecnie w pałacu mieści się internat Technikum Leśnego. W parku zachowane są dawne budynki ujeżdżalni oraz budynek bramny z wieżą zegarową

Dojazd
Trasą nr 43 z Bytomia do Poznania. Około 11 km za Tarnowskimi Górami, na skrzyżowaniu z drogą do Pyskowic, zaraz za kamiennym przydrożnym krzyżem skręć w prawo, po 150 m na rozstaju dróg ponownie skręć w prawo. Stąd widać bramę do parku, 50 m za bramą po lewej stronie znajduje się parking.

 

 

Brynek / Brynnek, Brunneck
Gemeinde Tworóg / Tworog, Horneck; früherer Kreis Tarnowskie Góry / Tarnowitz

Eklektizistisches Palais mit Elementen des Neubarock, umgeben von einem Park. 1829 wurde es für den Fürsten Hohenlohe-Ingelfingen gebaut.1872 ausgebaut (um zwei Flügel verbreitert). In den Jahren 1905-8 wiederholt vom Architekten Karl Grosser aus Wrocław / Breslau für Wanda und Hugon Henckel von Donnersmarck (Besitzer des Krowiarki / Polnisch Krawarn) umgebaut. Ein zweigeschossiges Gebäude mit Seitenbau in Form von zwei mit Zwiebelhelmen gekrönten Türmen . In der Hauptachse eine Säulenhalle mit einer Terrasse. Mansardenschloßdach mit Lukarnen. Jetzt befindet sich im Schloß das Internat des Forst-Technikum. Im Park sind ehemalige Gebäude der Reitbahn sowie ein Tor-Gebäude mit einem Uhrturm.

Zufahrt
Die Straße Nr. 43 von Bytom nach Poznań. Ca. 11 km hinter Tarnowskie Góry an der Kreuzung nach Pyskowice, gleich hinter dem Wegkreuz aus Stein nach rechts abbiegen, nach ca. 150 m an der Wegkreuzung wiederholt nach rechts abbiegen. Von dort sieht man das Tor in den Park, links ca. 50 m hinter dem Tor gibt es einen Parkplatz.

 

 

                
Sala z kominkiem                                   Czytelnia w wieży
Aula mit Kamin                                      Leseraum im Turm


Litografa wg A. Dunkera "Die Ländlichen Whnsitze..."
Litographie nach A. Dunkera "Die Ländlichen Whnsitze..."


Widokówka ze zbiorów Muzeum w Gliwicach
Postkarte aus der Sammlung des Museums in Gleiwitz

 


Widok elewacji frontowej


Portyk w  elewacji frontowej


Elewacja frontowa


Elewacja ogrodowa


Budynek bramny
Torgebäude


Sala z kominkiem
Aula mit Kamin

  
Sala balowa
Ballsal