spis obiektów


Widok ogólny stan przed 1939

 

 

Biechów, gm. Pakosławice, d. pow. nyski (Bechau)

Zespół pałacowy, w otoczeniu parku krajobrazowego, w dawnych dobrach rodów von Hoditz (1658-1720) i Matuschke (od pocz.XIX w.). Pałac neorenesansowy, budowany w l.1856-1863 według planów architekta Carla Bogislawa Lüdecke z Wrocławia. Murowany z cegły, na rzucie prostokąta, wieżą i ryzalitem. Artykulacja elewacji, obramienia okien i szczyty ze sterczynami -o charakterze neorenesansowym. Należąca do zespołu kaplica-neogotycka, salowa, z sześcioboczną wieżyczką. Obecnie w wielokrotnie przebudowanym pałacu znajduje się szkoła.

Dojazd
Drogą nr 404 z Nysy do Wrocławia, w Pakosławicach skręć w lewo. po 7 kilometrach znajduje się Biechów

 

 

 

Biechów / Bechau
Gemeinde Pakosławice / Bösdorf, früherer Kreis Neiße

Schloßkomplex, umgeben vom Landschaftspark, auf dem früheren Gut der Familie Hoditz (1658-1720) und Matuschke (seit Anfang des 19.Jhs.). Ein Gebäude im Still der Neurenaissance, gebaut in den Jahren 1856-1863 nach den Plänen des Architekten Carl Bogislaw Lüdecke aus Wrocław / Breslau. Aus Ziegeln gemauert, auf dem Grundriß eines Rechteckes, mit einem Turm und Risalit. Die Artikulation der Außenwände, die Fenstereinfassungen und die Giebel mit Pinakeln sind im Stil der Neurenaissance. Die zum Komplex gehörende Saalkapelle ist neugotisch mit einem sechsseitigen kleinen Turm. Jetzt befindet sich in dem mehrmals umgebauten Schloß eine Schule.

Zufahrt
Die Straße Nr. 404 von Nysa nach Wrocław, in Pakosławice nach links abbiegen, nach ca. 7 km liegt Biechów.

 


Fragment elewacji frontowej


Stan obecny


Fragment parku


Litografa wg A. Dunkera "Die Ländlichen Whnsitze..."
Litographie nach A. Dunkera "Die Ländlichen Whnsitze..."